www.avtodrom.kiev.ua Продажа подержаных и новых автомобилей в Киеве http://avtodrom.kiev.ua 10 последних автомобилей каталога Fiat http://avtodrom.kiev.ua/?id=2300 Цена: 53652,00$ Пробег: 0 км. Год: 1964]]> 2019-09-21 16:52:10 Chery http://avtodrom.kiev.ua/?id=2299 Цена: 52577,00$ Пробег: 0 км. Год: 1969]]> 2019-09-21 15:14:37 Nissan http://avtodrom.kiev.ua/?id=2298 Цена: 56580,00$ Пробег: 0 км. Год: 1947]]> 2019-09-21 15:04:33 ВАЗ http://avtodrom.kiev.ua/?id=2297 Цена: 561,00$ Пробег: 0 км. Год: 1959]]> 2019-09-21 14:08:08 Nissan http://avtodrom.kiev.ua/?id=2296 Цена: 58939,00$ Пробег: 0 км. Год: 2000]]> 2019-09-21 13:06:36 Dadi http://avtodrom.kiev.ua/?id=2295 Цена: 55357,00$ Пробег: 0 км. Год: 2005]]> 2019-09-21 12:33:10 Dacia http://avtodrom.kiev.ua/?id=2294 Цена: 59332,00$ Пробег: 0 км. Год: 1955]]> 2019-09-21 11:20:23 Ford http://avtodrom.kiev.ua/?id=2293 Цена: 57757,00$ Пробег: 0 км. Год: 1988]]> 2019-09-21 11:20:21 Smart http://avtodrom.kiev.ua/?id=2292 Цена: 51354,00$ Пробег: 0 км. Год: 1975]]> 2019-09-21 09:56:27 Chery http://avtodrom.kiev.ua/?id=2291 Цена: 55428,00$ Пробег: 0 км. Год: 1980]]> 2019-09-21 07:36:12